Scroll this table »
15
July 2024
Monday
Day Basic Info
12 Officers
10 - Receive
Dong Gong
x
28 Constellations
19 - Net
Yellow & Black Belt
7 - White Tiger
Day Score
-3 / 9
Na Yin Metal mold
Solar Term 11 - Lesser Heat
Moon
初十
10
10 Scorpio ♏
0.30 Waxing Gibbous
Hour Day Month Year
12:29 15 07 2024
Ren
Ren
Yang Water
Geng
Geng
Yang Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Jia
Jia
Yang Wood
Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Chen
Chen
Dragon
Yang Earth
Ding Ji
-Fire -Earth
Gui Wu Yi
-Water +Earth -Wood
Yi Ji Ding
-Wood -Earth -Fire
Gui Wu Yi
-Water +Earth -Wood
Horoscope Forecast
Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake
Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig