Back <> All <> Qian-Kun | Kan-Li | Zhen-Xun | Gen-Dui | Pi-Tai | JiJi-WeiJi | Heng-Yi | Sun-Xian
Family Name: Zhen-Xun

Parent

Father

Wood
Ren Zhen 8
Zi Zhen 1

Water

Rat

51
Thunder
22.500°-28.125°
NE1
6 8 9

Child

Daughter

Wood
Ding Zhen 8
Hai Kun 8

Fire

Pig

16
Delight
331.875°-337.500°
NW3
6 8 9

Child

Daughter

Wood
Gui Zhen 8
Mao Dui 7

Water

Rabbit

54
Marrying
Maiden
112.500°-118.125°
SE1
4 6 9

Child

Daughter

Wood
Wu Zhen 8
Yin Li 6

Earth

Tiger

55
Abundance
67.500°-73.125°
E1
4 6 8

Child

Daughter

Water
Jia Kun 1
Zi Zhen 8

Wood

Rat

24
Returning
0.000°-5.625°
N2
4 8 9

Child

Daughter

Metal
Ding Dui 4
Chou Zhen 7

Fire

Ox

17
Following
33.750°-39.375°
NE1
6 8 9

Child

Daughter

Wood
Yi Li 3
Chou Zhen 6

Wood

Ox

21
Biting
28.125°-33.750°
NE1
1 2 7

Parent

Mother

Fire
Ren Xun 2
Wu Xun 1

Water

Horse

57
Wind
202.500°-208.125°
SW1
1 2 7

Child

Son

Fire
Ding Xun 2
Si Qian 8

Fire

Snake

9
Small
Livestock
151.875°-157.500°
SE3
1 2 7

Child

Son

Fire
Gui Xun 2
You Gen 7

Water

Rooster

53
Gradual
Progress
292.500°-298.125°
NW1
1 2 3

Child

Son

Fire
Wu Xun 2
Shen Kan 6

Earth

Monkey

59
Dispersing
247.500°-253.125°
W1
2 3 7

Child

Son

Metal
Jia Qian 9
Wu Xun 8

Wood

Horse

44
Meeting
180.000°-185.625°
S2
1 3 7

Child

Son

Water
Ding Gen 6
Wei Xun 7

Fire

Goat

18
Poison
213.750°-219.375°
SW1
1 2 7

Child

Son

Fire
Yi Kan 7
Wei Xun 6

Wood

Goat

48
Well
208.125°-213.750°
SW1
6 8 9

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.