Back <> All <> Qian-Kun | Kan-Li | Zhen-Xun | Gen-Dui | Pi-Tai | JiJi-WeiJi | Heng-Yi | Sun-Xian
Family Name: Qian-Kun

Parent

Father

Metal
Jia Qian 9
Wu Qian 1

Wood

Horse

1
Heaven
174.375°-180.000°
S2
1 3 7

Child

Daughter

Metal
Jia Qian 9
Wu Xun 8

Wood

Horse

44
Meeting
180.000°-185.625°
S2
1 3 7

Child

Daughter

Metal
Ren Qian 9
Yin Li 7

Water

Tiger

13
Fellowship
84.375°-90.000°
E2
2 3 7

Child

Daughter

Metal
Wu Qian 9
Chen Dui 6

Earth

Dragon

10
Tread
129.375°-135.000°
SE2
1 2 3

Child

Daughter

Fire
Ding Xun 2
Si Qian 8

Fire

Snake

9
Small
Livestock
151.875°-157.500°
SE3
1 2 7

Child

Daughter

Wood
Xin Li 3
Si Qian 7

Metal

Snake

14
Great
Reward
163.125°-168.750°
S1
1 3 7

Child

Daughter

Metal
Gui Dui 4
Si Qian 6

Water

Snake

43
Eliminating
168.750°-174.375°
S1
4 8 9

Parent

Mother

Water
Jia Kun 1
Zi Kun 1

Wood

Rat

2
Earth
354.375°-360.000°
N2
4 8 9

Child

Son

Water
Jia Kun 1
Zi Zhen 8

Wood

Rat

24
Returning
0.000°-5.625°
N2
4 8 9

Child

Son

Water
Ren Kun 1
Shen Kan 7

Water

Monkey

7
Officer
264.375°-270.000°
W2
4 6 8

Child

Son

Water
Wu Kun 1
Xu Gen 6

Earth

Dog

15
Humility
309.375°-315.000°
NW2
4 6 9

Child

Son

Wood
Ding Zhen 8
Hai Kun 8

Fire

Pig

16
Delight
331.875°-337.500°
NW3
6 8 9

Child

Son

Fire
Xin Kan 7
Hai Kun 7

Metal

Pig

8
Alliance
343.125°-348.750°
N1
4 8 9

Child

Son

Water
Gui Gen 6
Hai Kun 6

Water

Pig

23
Peel
348.750°-354.375°
N1
1 3 7

Copyright @ 2014-2024 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.