Hour Day Month Year
16:57 30 03 2020
Wu
Wu
Yang Earth
Ren
Ren
Yang Water
Ji
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Zi
Zi
Rat
Yang Water
Date: 2020-03-30 16:57
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 4, Id: 525
SE S SW
Heaven
Xin Aggressor
Ren Xun 4
Commander
Ren Assistant
Wu Li 9
Snake
Wu Hero
Geng Kun 2
E
Earth
Yi Official
Xin Zhen 3
Commander:
Heavenly Assistant at 9
Messenger:
Delusion Door at 8
Supreme Yin
Geng Rice (F)
Bing Dui 7
W
Horse
Warrior
Ji Grass
Yi Gen 8
Tiger
Ding Heart
Ji Kan 1
Harmonies
Bing Pillar
Ding Qian 6
Void
NE N Void NW
Structure
Yang Ju 9 (Chai Bu), Fu Tou - 壬 at 4, Id: 525
SE S SW
Fei Gong
E
Ri Sheng
Long Zou
Chart Id : 525
Qi Ge
Tai Huo
W
Horse
Xing Zhi
Xiu Zha
Tian Dun
San Qi Zhi
Yue Mu
Void
NE N Void NW
Time Zone: Asia/Shanghai. Time Zone Offset: 8h. Longitude: 120.

This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2020 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.