Date Hour Day Month Year
Tuesday 06:49 19 10 2021
Stem
Ji ↑R
Ji
Yin Earth
Geng
Geng
Yang Metal
Wu ↓R
Wu
Yang Earth
Xin
Xin
Yin Metal
Branch
Mao
Embryo
Mao
Rabbit
Yin Wood
Zi
Death
Zi
Rat
Yang Water
Xu
Decline
Xu
Dog
Yang Earth
Chou
Buried
Chou
Ox
Yin Earth
Hidden Stems
Yi
↑W
Gui
↓O
Ding Wu Xin
↑P ↓R
Xin Ji Gui
↑R ↓O
Na Yin
Earth on Fortress
Earth on the Wall
Wood on the Plain
Earth on the Wall
Stars
Ba Zi Analysis - Basic
Chart Id 327316
Day Master 庚 Yang Metal
Nobleman 丑 (Chou) 未 (Wei)
Intellect 亥 (Hai)
Post Horse 寅 (Yin)
Peach Blossom 酉 (You)
Void XX 辰 (Chen) 巳 (Si)
Destiny numeral 76
He Luo Li Shu 27+ 38- Σ65 H23
Season Autumn
Day Master Strength
By Season: Prosperous
Strengthening Score: 432.0
Weakening Score: 88.20
Overall: Strong
83 % 17 %
Five Factors
Five Elements
57 % - Resource - Earth 土 (320)
20 % - Parallel - Metal 金 (112)
11 % - Output - Water 水 (60)
9 % - Wealth - Wood 木 (50)
3 % - Power - Fire 火 (16)
Luck Pillars
74 64 54 44 34 24 14 4
10.2095-10.2105 10.2085-10.2095 10.2075-10.2085 10.2065-10.2075 10.2055-10.2065 10.2045-10.2055 10.2035-10.2045 10.2025-10.2035
Geng
Geng
Yang Metal
Xin
Xin
Yin Metal
Ren ↑O
Ren
Yang Water
Gui ↓O
Gui
Yin Water
Jia ↓W
Jia
Yang Wood
Yi ↑W
Yi
Yin Wood
Bing ↓P
Bing
Yang Fire
Ding ↑P
Ding
Yin Fire
Exhausting Yin
Yin
Tiger
Yang Wood
Embryo Mao
Mao
Rabbit
Yin Wood
Developing Chen XX
Chen
Dragon
Yang Earth
Birth Si XX
Si
Snake
Yin Fire
Bathing Wu
Wu
Horse
Yang Fire
Dressing Up Wei
Wei
Goat
Yin Earth
Officer Post Shen
Shen
Monkey
Yang Metal
Prime You
You
Rooster
Yin Metal
Wu Jia Bing
↓R ↓W ↓P
Yi
↑W
Gui Wu Yi
↓O ↓R ↑W
Geng Bing Wu
↓P ↓R
Ding Ji
↑P ↑R
Ding Ji Yi
↑P ↑R ↑W
Wu Geng Ren
↓R ↑O
Xin
Wood of Pine Tree
Wood of Pine Tree
Forever Running Water
Forever Running Water
Metal in the Sand
Metal in the Sand
Fire on the Slope
Fire on the Slope
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
This chart is plotted by using: Feng Shui Research Center.

Copyright @ 2014-2021 by Chinese Metasoft. All rights reserved worldwide.